Polityka prywatności

W przypadku pytań dotyczących sposobu przetwarzania danych lub ochrony prywatności, a także innych kwestii związanych z prywatnością lub skarg, prosimy o kontakt przez e-mail:

Nie masz obowiązku dostarczania nam informacji osobistych, ale jeśli ich nie podasz, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie będziesz mógł dokonywać zakupów i uzyskać najlepszej możliwej jakości usług. Niemniej decyzja należy do Ciebie i w pełni ją szanujemy.

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

  • w przypadku sprzedaży towarów i świadczenia usług:
  • identyfikacja i obsługa klienta;
  • list przewozowy lub faktura;
  • dostawa towarów (do wysyłki);
  • zwrot lub wymiana towarów;
  • zwrot pieniędzy za zakup;
  • gwarancje wykonania zobowiązań;
  • usprawnianie produktów, rozwój nowych produktów;
  • w celach komercyjnych - reklama i dystrybucja towarów;
  • obsługa i rozpatrywanie skarg klientów;
  • administracja rozliczeniowa i przygotowywanie raportów;
  • prowadzenie strony internetowej i poprawa jej funkcjonowania;
  • analiza i planowanie biznesowe;
  • tworzenie statystyk, poprawa jakości strony internetowej i usług;
  • tworzenie treści ad-hoc dla klientów;
  • przekazywanie informacji do władz krajowych lub lokalnych w przypadkach i w zakresie określonym w zewnętrznych aktach normatywnych.

Cele i terminy przechowywania danych osobowych oraz informacji:

1. Twoje imię i dane kontaktowe (adres, e-mail, numer telefonu) są przechowywane:

a) w celu sprzedaży i dostarczania Ci produktu oraz przestrzegania warunków umowy zawartej między nami. Będzie nam trudno wysłać Ci produkt, jeśli nie użyjemy Twojego nazwiska i danych kontaktowych. Okres przechowywania trwa nie dłużej niż 10 (dziesięć) lat od daty zakończenia transakcji.

b) w celu przygotowania faktury i spełnienia wymogów prawnych w zakresie księgowości. Okres przechowywania - nie dłużej niż 10 (dziesięć) lat od daty zakończenia transakcji.

c) w celu dostarczenia najnowszych informacji na temat naszych promocji, rabatów, nowych towarów i usług. Prześlemy Ci te informacje tylko za Twoją zgodą. Okres przechowywania trwa nie dłużej niż 2 (dwa) lata od momentu udzielenia zgody lub do czasu, kiedy zostanie przez Ciebie anulowana zgoda na otrzymywanie wiadomości.

d) w celu poinformowania Cię o postępie realizacji zamówienia/zakupu oraz o spełnieniu warunków umowy zawartej między nami (aby było wiadomo, kiedy otrzymasz zamówienie). Okres przechowywania trwa nie dłużej niż 1 (jeden) rok od zakończenia komunikacji.

e) w celu zapobiegania i wykrywania oszustw przeciwko Tobie lub "ROCS". Okres przechowywania trwa nie więcej niż 3 (trzy) lata od daty ostatniego zalogowania na koncie lub nie więcej niż 10 (dziesięć) lat po dacie zakończenia transakcji (w zależności od tego, która z tych dat jest ostatnia).

2. Informacje dotyczące płatności (numer rachunku bankowego, numer karty bankowej, data wygaśnięcia, CCV) nie są przechowywane.

"ROCS" nie przetwarza ani nie przechowuje Twoich informacji o płatnościach.

3. Historia komunikacji (za pośrednictwem poczty e-mail, z wyjątkiem rozmów telefonicznych). Firma "ROCS" nie rejestruje ani nie przechowuje rozmów telefonicznych z klientami, ale w celu świadczenia usług klientom i zapewnienia wsparcia klientom przechowuje korespondencję e-mail z prowadzoną z Tobą, ponieważ niewątpliwie oczekujesz usługi najwyższej jakości. Okres przechowywania trwa nie dłużej niż 1 (jeden) rok po zakończeniu takiej komunikacji.

4. Historia zakupów jest przechowywana: w celu zapewnienia sprzedaży produktu, obsługi klienta i wsparcia klienta, przetwarzania zwróconych towarów oraz ogólnie w celu zapewnienia wypełnienia postanowień umownych zawartych między nami. Okres przechowywania trwa nie dłużej niż 5 (pięć) lat po wpisie.

5. Historia Twoich działań (informacje o produktach dodanych do koszyka i wiadomościach wysłanych drogą elektroniczną oraz działaniach na stronach internetowych i w aplikacjach) są przechowywane:

a) aby zakupy w naszym sklepie internetowym były jeszcze wygodniejsze, przechowujemy informacje o przedmiotach w Twoim koszyku. Okres przechowywania trwa nie dłużej niż 5 (pięć) miesięcy po włożeniu produktu do koszyka.

b) W celu wysyłania spersonalizowanych wiadomości i dostarczania informacji dotyczących istotnych dla Ciebie zainteresowań oraz zapewnienia najwyższej jakości usług. Funkcje rezygnacji i zarządzania ustawieniami są dostępne u dołu każdej wiadomości. Okres ważności wynosi 2 (dwa) lata od momentu udzielenia zgody lub do momentu, kiedy anulujesz zgodę na otrzymywanie wiadomości.

7. Informacje o urządzeniu (w tym adres IP i typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, informacje o lokalizacji oraz sposób korzystania z naszej witryny i aplikacji) są przechowywane:

a) Aby zapewnić najlepszą jakość zakupów oraz ulepszyć naszą aplikację i stronę internetową, a takżeustawić spersonalizowane domyślne ustawienia. Okres przechowywania wynosi nie więcej niż 3 (trzy) lata od daty ostatniego zalogowania na konto lub od daty ostatniego zakupu (w zależności od tego, która z tych dat jest ostatnia).

b) W celu ochrony naszych stron internetowych i aplikacji, byzapobiegać i wykrywać oszustwa przeciwko Tobie lub firmie "ROCS". Okres przechowywania wynosi nie więcej niż 3 (trzy) lata od daty ostatniego zalogowania na konto lub od daty ostatniego zakupu (w zależności od tego, która z tych dat jest ostatnia).

"ROCS" posiada następujące prawne (ustawowe) podstawy do przetwarzania danych osobowych:

Twojego zgłoszenia lub zamówienia – w celu realizacji zamówienia (zakupu), w celu dostarczenia produktu, zwrotu produktu lub pieniędzy, wymiany produktu, rozpatrzenia reklamacji, wypełnienia zobowiązań gwarancyjnych, itp.;

w celu egzekwowania przepisów ustawowych i wykonawczych – w celu spełnienia obowiązku nałożonego przez zewnętrzne akty normatywne wiążące "ROCS";

Twoja zgoda;

Uzasadnione interesy "ROCS", którymi są:

   • prowadzenie działalności gospodarczej;
   • sprzedaż produktu;
   • zapewnienie wypełniania zobowiązań umownych;
   • zachowanie powiadomień i wniosków do zakupu towarów, innych powiadomień i wniosków, notatek na ich temat, w tym złożonych ustnie telefonicznie oraz na stronach internetowych;
   • analiza działania stron internetowych i witryn internetowych ROCS, opracowywanie i wdrażanie poprawek;
   • zarządzanie kontem na stronach internetowych ROCS;
   • rozwijanie asortymentu produktów;
   • reklama produktów poprzez wysyłanie ogłoszeń handlowych;
   • wysyłanie innych informacji dotyczących toku realizacji zamówienia lub zobowiązań oraz spełnienia zasadniczych warunków;
   • zapewnienie rachunkowości finansowej i biznesowej oraz analiza;
   • zapewnienie i promowanie efektywności sprzedaży i dostawy towarów;
   • zarządzanie płatnościami i zaległymi płatnościami;
   • zwrócenie się do państwowych lub lokalnych instytucji rządowych i sądów w celu ochrony swoich interesów prawnych, a także w celu otrzymania pomocy prawnej.

Przekazywanie informacji osobom trzecim

"ROCS" nie ujawnia osobom trzecim i nie przekazuje danych osobowych użytkownika ani żadnych innych informacji, ale osiągnąć uzasadnione cele, może przekazać dane osobowe użytkownika następującym kategoriom osób trzecich:

    • naszym ubezpieczycielom i profesjonalnym doradcom do zarządzania ryzykiem, w celu uzyskania profesjonalnej porady, ochrony uzasadnionych interesów firmy "ROCS" oraz, jeśli to konieczne, ochrony interesów użytkownika lub innych osób;
    • naszemu dostawcy usług płatniczych. Udostępniamy dane dotyczące transakcji naszym dostawcom usług płatniczych tylko w zakresie wymaganym dla płatności, zwrotów i reklamacji;
    • innym usługodawcom, takim jak bank (w ramach rozliczeń) lub firma dostarczająca/transportowa (w celu dostarczenia produktu użytkownikowi) lub dostawcy usług księgowych (w zakresie prowadzenia księgowości);
    • osobom określonym w zewnętrznych aktach prawnych, w określonych przypadkach, zgodnie z określoną procedurą i w określonym zakresie.

Jakie są Twoja prawa?

Aby uzyskać pełniejsze informacje na temat swoich praw, prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi przepisami i wytycznymi. Masz następujące prawa dotyczące swoich danych osobowych:

     • prawo dostępu do danych osobowych, którymi dysponujemy;
     • prawo do żądania niedokładnych korekt danych osobowych, którymi dysponujemy;
     • prawo do żądania usunięcia swoich danych;
     • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
     • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
     • prawo do przekazywania danych;
     • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego;
     • prawo do wycofania zgody.

Prawa te są wykonywalne, o ile przetwarzanie danych nie wynika z zobowiązań "ROCS", które są narzucone przez obowiązujące zewnętrzne akty prawne i i które są w interesie "ROCS". Użytkownik może wykonywać swoje prawa: wysyłając wniosek na adres

info@infinitymat.pl

Zmiany w Polityce prywatności

ROCS ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszej Polityki prywatności. Obecną wersję udostępnimy na naszej stronie internetowej: